Głównym celem przedsiębiorcy jest nieustanna budowa swojej firmy. Przedsiębiorcy skupieni na rozwoju swojego biznesu nie mają zazwyczaj czasu na bieżące śledzenie przepisów podatkowych. Niestety szybko zmieniające się przepisy podatkowe wymuszają na podmiotach prowadzących działalność gospodarczą często coraz to nowe obowiązki. Ich niedopełnienie niesie za sobą kolejne komplikacje, a finalnie spowodować może nawet kontrolę podatkową. Dlatego też tak cenne jest biuro rachunkowe, które jak doświadczony i pewny partner zadba o bezpieczeństwo i klarowność dokumentacji podatkowej, a przy tym zapewni wysoki standard obsługi ułatwiając podejmowanie wszelkich decyzji na tle prawa podatkowego.

Oferta biura rachunkowego

Moje biuro rachunkowe świadczy pełną obsługę księgową dla osób  prowadzących działalność gospodarczą w formie jednoosobowej, spółki, a także fundacji. Prowadzę księgowość opartą na księdze przychodów i rozchodów,  oferuję pełne wsparcie dla firm rozliczających się na zasadach tzw. pełnej księgowości. Świadczę usługi biura rachunkowego dla Klientów z Łodzi oraz całego województwa łódzkiego. Jako doradca podatkowy pomagam także Klientom w bieżących problemach natury podatkowej. Przejmuję Twoje obowiązki i problemy podatkowe po to byś nie musiał hamować rozwoju swojej firmy angażując się w rozliczenia podatkowe.

Oferta mojego biura rachunkowego to:

  • Księgi przychodów i rozchodów – moje biuro rachunkowe kieruje swoją ofertę do osób samo zatrudnionych jak i spółek. Prowadzę ewidencję operacji gospodarczych, ewidencje środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia, sporządzam deklaracje podatkowe (roczne, miesięczne i kwartalne). Na bieżąco odpowiadam na pojawiające się pytania o zasady księgowania i rozliczania wydatków.
  • Pełne księgi handlowe – prowadzę pełne księgi handlowe tzw. pełną księgowość. Jako biuro rachunkowe oferuję: ewidencjonowanie operacji gospodarczych, sporządzenie deklaracji podatkowych i sprawozdań finansowych, rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych, zamknięcie roku obrachunkowego, sporządzanie bilansu, rachunków zysków i strat, przepływów pieniężnych, monitoring należności i zobowiązań.
  • Ryczałt i karta podatkowa – wspieram przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ryczałtu lub korzystających z karty podatkowej. Oferuję comiesięczne naliczenie podatku, ewidencję podatku, a także sporządzanie rozliczeń rocznych.
  • Kadry i płace – moje biuro rachunkowe pomaga przedsiębiorcom zatrudniającym pracowników w procesie rozliczania wynagrodzeń i prowadzenia akt osobowych pracowników. Rozliczam zarówno osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę, umowę zlecenie, jak i umowę o dzieło. Zgłaszam i wyrejestrowujemy pracowników z ZUS. Sporządzam listy płac, przygotowujemy deklaracje do ZUS i roczne deklaracje podatkowe dla pracowników m.in. PIT 11, PIT 8AR, PIT 40.
  • Rozliczanie dotacji – wspieram Klientów w żmudnym procesie rozliczania dotacji unijnych. Dbam o rzetelne i terminowe rozliczanie dofinansowania, zgodne z podpisaną przez Klienta umową i harmonogramem projektu. Jako biuro rachunkowe doświadczone w rozliczaniu dotacji unijnych, prowadzę księgowość projektów, doradzam w zakresie kwalifikacji wydatków, sporządzam sprawozdania finansowe.
  • Ulgi podatkowe – na moją działalność składa się nie tylko biuro rachunkowe, ale również doradztwo podatkowe. W ramach doradztwa podatkowego wspieram moich Klientów w procesie kwalifikacji oraz rozliczania ulg podatkowych takich jak np. ulga IP BOX, ulga na badania i rozwój.
  • Reprezentacja przed US i ZUS – reprezentujemy Klientów przed Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych jak i organami administracji państwowej i samorządowej. Stałym Klientom, którzy korzystają z usług mojego biura rachunkowego, zapewniamy także pełne wsparcie merytoryczne podczas ewentualnej kontroli podatkowej. Jako doradca podatkowy sytuacjach kryzysowych pomagam też doraźnie.
  • Rozliczanie pitów rocznych – moje biuro rachunkowe pomaga także klientom indywidualnym w dopełnieniu corocznego obowiązku rozliczenia dochodów w Urzędzie Skarbowym.
  • Zarządzanie ryzykiem podatkowym – jako doradca podatkowy przeprowadzam audyty podatkowe w przedsiębiorstwach należących do moich Klientów, ale mogę także badać spółki, które mają być nabyte przez nich w celach inwestycyjnych. Pomagam Klientom podejmować i planować decyzje optymalne z punktu widzenia prawa podatkowego. Prowadzone przeze mnie biuro rachunkowe zapewnia maksymalne bezpieczeństwo rozliczeń i operacji.
  • Rejestracja działalności – świadczę kompleksowe doradztwo przy zakładaniu działalności gospodarczej oraz w procesie rejestracji spółek. Pomagamy wybrać najbardziej optymalną formę prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki, wspieram przy dopełnianiu formalności przed urzędami. Wykraczam poza standardowy zakres usług biura rachunkowego pozostając w przekonaniu, że dobre doradztwo w zakresie księgowości powinno cały czas nadążać za faktycznymi potrzebami Klientów.
Biuro rachunkowe Łódź

Kim jestem?

Szymon Krawczyk

Jestem licencjonowanym doradcą podatkowym z numerem wpisu w rejestrze 13385. Od 9 lat uczestniczę w rozwiązywaniu problemów podatkowych osób indywidualnych jak i przedsiębiorców. Prowadzę biuro rachunkowe, w ramach którego świadczę usługi księgowe, ale także doradzam przedsiębiorcom z Łodzi jak i całej Polski w problemach z zakresu prawa podatkowego, prawa cywilnego i gospodarczego. Władam biegle językiem angielskim. Cyklicznie szkolę przedsiębiorców z tematyki prawa podatkowego i gospodarczego. Zapraszam do skorzystania z usług mojego biura rachunkowego.

Opinie o mnie

Moje standardy obsługi

Krok 1. Współpracę miedzy moim biurem rachunkowym a Klientem rozpoczynam od spotkania, w ramach którego wspólnie omawiamy potrzeby i oczekiwania Klienta w stosunku do biura rachunkowego.

Krok 2. Pozytywny wynik spotkania kończy się zwykle podpisaniem umowy. W jej ramach ustalamy zakres wsparcia biura rachunkowego, jak i harmonogram współpracy.

Krok 3. Umówionego dnia każdego miesiąca Klient dostarcza na adres biura rachunkowego komplet dokumentów za poprzedni miesiąc m.in. kopie faktur, rachunków lub innych dowodów sprzedaży, oryginały faktur zakupu towarów i kosztów, wyciągi bankowe, raporty kasowe. Klienci mogą także dostarczyć kopie dokumentów drogą elektroniczną.

Krok 4. Po otrzymaniu i zaksięgowaniu dokumentów przekazujemy Klientowi informację o wyniku finansowym i wysokości należnych podatków za dany okres. Sporządzamy deklaracje podatkowe i dostarczamy je do właściwych Urzędów Skarbowych.

Krok 5. Od dnia 25-go każdego miesiąca sporządzamy lisy płac, deklaracje ZUS, przelewy i sprawozdania. Przekazujemy je naszym Klientom pocztą elektroniczną, w siedzibie biura rachunkowego lub dostarczamy do siedziby firmy.

Kogo obsługuję?

Moje biuro rachunkowe prowadzi działalność na terenie Łodzi, ale moi Klienci pochodzą także z wielu ościennych województw. Posiadam Klientów, z którymi nigdy się nie spotkaliśmy, nawet przy podpisaniu umowy o współpracę. Wspólnie wykorzystujemy dostępne technologie by organizować przepływ dokumentacji, a przy tym zapewnić jej maksimum bezpieczeństwa.

Szymon Krawczyk Biuro rachunkowe Łódź