Pomagam przedsiębiorcom dokonującym transakcji wewnątrzwspólnotowych w analizie i identyfikacji sytuacji, które mogą mieć znamiona tzw. karuzeli podatkowej. Doradzam firmom, które nieświadomie brały udział w karuzeli VAT, odpowiedzieć na zarzuty stawiane im przez organy kontroli skarbowej.

Czym jest karuzela VAT?

Karuzela podatkowa, znana także jako karuzela VAT, to zazwyczaj transakcja z udziałem kilku podmiotów, której efektem jest zaniżenie wysokości zobowiązań podatkowych lub nienależny zwrot podatku VAT. W praktyce często są to pozorowane transakcje dokonywane przez podmioty zlokalizowane w kilku krajach Uni Europejskiej, które to pozwalają na uzyskanie nienależnego zwrotu różnicy podatku VAT. Coraz częściej wyłudzenia VAT mają miejsce także w przypadku faktycznych transakcji, w których biorą udział nieświadome niczego podmioty.

Jak działa karuzela VAT?

Karuzela podatkowa organizowana jest na przestrzeni co najmniej dwóch państw członkowskich Unii Europejskiej. W modelowej transakcji zwykle bierze udział co najmniej kilka podmiotów, które nabywają od siebie towar, po to by na końcu sprzedać go do tego samego podmiotu, który finalnie znika z rynku. Podmioty, które biorą udział w łańcuchu dostawy często nie są świadome faktu, że biorą udział w przestępstwie, nierzadko są to podmioty o ugruntowanej pozycji na rynku.

Znikający podatnik – to przedsiębiorstwo powstałe tylko w jednym celu, by finalnie zniknąć, tak samo jak zakupiony przez nie towar. Znikający podatnik jest czynnym podatnikiem VAT w państwie 1, który dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) od dystrybutora w państwie Y. Nie ujawnia on WNT i nie wykazuje podatku należnego od tej czynności. Często upłynnia on towar na czarnym rynku, po czym znika bez śladu.

Poszkodowany – to przedsiębiorcą będący podatnikiem VAT w kraju 1. Nabywa towar w swoim kraju po czym odsprzedaje do państwa 2. Transakcja ta umożliwia mu wystawienie faktury bez VAT, bowiem wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów jest czynnością opodatkowaną zerową stawką VAT. Transakcja daje „poszkodowanemu” prawo do ubiegania się o zwrot różnicy podatku VAT, w wysokości równej wartości podatku naliczonego (podatek VAT z faktur zakupowych).  Niestety udział w karuzeli VAT uniemożliwia mu odliczenie podatku naliczonego z faktur VAT. Z uwagi na fakt, iż kieruje on do Urzędu Skarbowego roszczenie o zwrot, to właśnie on nieświadomie podejmuje największe ryzyko finansowe.

Dystrybutor – podmiot domykający karuzelę, zlokalizowany w państwie 2, sprzedaje on towar zakupiony od poszkodowanego z powrotem do znikającego podmiotu w państwie 1.

Pomiędzy trzema kluczowymi dla transakcji podmiotami znaleźć może się wiele pośredników. Im więcej firm przez które przechodzi towar tym trudniej organom skarbowym wykryć strukturę karuzeli podatkowej. Schemat ten ilustruje tylko jedną z modelowych transakcji, warto mieć świadomość, że konstrukcje łańcucha dostaw cały czas ulegają modyfikacjom, by coraz trudniej było odnaleźć podmiot, który faktycznie dopuszcza się przestępstwa podatkowego.

Kara za wyłudzenie VAT

Kary za udział w karuzeli podatkowej nakładane są indywidualnie i zwykle zależą od wartości nierozliczonego zobowiązania podatkowego. Na wysokość kary ma wpływ umyślność lub brak świadomości popełnienia przestępstwa, czyli tzw. dobra wiara podatnika.

Zgodnie z przepisami kodeksu karnego skarbowego kara za wyłudzenie VAT może przybrać postać grzywny do 720 stawek dziennych albo kary pozbawienia wolności nawet do 5 lat. Obie te kary mogą zostać nałożone łącznie. Wyłudzenie VAT jest także rozpatrywane oddzielnie na gruncie przepisów kodeksu karnego. W tym przypadku kara może wynieść nawet do 25 lat pozbawienia wolności.

Jak mogę pomóc?

Wspieram przedsiębiorców dokonujących transakcji wewnątrzwspólnotowych w dochowaniu należytej staranności przy identyfikacji partnerów biznesowych oraz organizacji transakcji:

  • pomagam w identyfikacji kontrahentów
  • przygotowuję wyczerpującą dokumentację podatkową transakcji
  • archiwizuje dokumentację między podmiotami (zapisy rozmów, maile, smsy)
  • prowadzę korespondencje z organami kontroli skarbowej
  • wdrażam procedury zabezpieczające przed wciągnięciem w karuzelę VAT
Karuzela podatkowa VAT Łódź

Kim jestem?

Szymon Krawczyk

Jestem licencjonowanym doradcą podatkowym z numerem wpisu w rejestrze 13385. Od 9 lat uczestniczę w rozwiązywaniu problemów podatkowych osób indywidualnych jak i przedsiębiorców. Prowadzę biuro podatkowe, w ramach którego świadczę usługi księgowe, ale także doradzam przedsiębiorcom z Łodzi jak i całej Polski w problemach z zakresu prawa podatkowego, prawa cywilnego i gospodarczego. Władam biegle językiem angielskim. Cyklicznie szkolę przedsiębiorców z tematyki prawa podatkowego i gospodarczego. Zapraszam do skorzystania z usług mojego biura podatkowego.

Opinie o mnie

Szymon Krawczyk karuzela podatkowa VAT Łódź