Bieżąca działalność gospodarcza, nabywanie, zbywanie majątku, nabycie spadku, podział majątku, przekształcenia przedsiębiorstw, często generuje wiele pytań dotyczących wysokości podatku należnego organowi podatkowemu, czy samego istnienia obowiązku podatkowego. Dzięki bieżącemu kontaktowi z ekspertami z zakresu prawa zapewniamy sobie kompleksową obsługę nie tylko podatkową, ale również powiązaną z pozostałymi gałęziami prawa.

Świadczę usługi prawne m.in. z zakresu:

  • ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
  • ustawy o podatku od towarów i usług (VAT),
  • ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych,
  • ustawy o podatku od spadków i darowizn,
  • ustawy i podatkach i opłatach lokalnych,
  • ustawy  systemie ubezpieczeń społecznych (ZUS),
  • ustawy o podatku akcyzowym,
  • ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

– i wielu innych.

Bieżące doradztwo podatkowe wykonuję osobiście w każdym miejscu na życzenie Klienta, drogą elektroniczną oraz pozostaję w kontakcie telefonicznym.

opinia prawna