Bieżąca działalność gospodarcza, nabywanie, zbywanie majątku, nabycie spadku, podział majątku, przekształcenia przedsiębiorstw – zagadnienia te często generują wiele pytań dotyczących wysokości opłat wobec właściwego organu podatkowego, czy samego istnienia obowiązku podatkowego. Dzięki bieżącemu kontaktowi z ekspertami z zakresu prawa można zapewnić swojemu przedsiębiorstwu nie tylko kompleksową obsługę doradcy podatkowego, ale również pomoc i porady prawne powiązane z innymi regulacjami ustawodawczymi, mającymi wpływ na działanie przedsiębiorstwa.

Jako doradca prawny, a także doradca podatkowy, udzielam wsparcia przedsiębiorcom oraz klientom indywidualnym mając na względzie interes Klienta oraz obowiązujące przepisy. W ramach pomocy oferuję porady prawne – ustne i pisemne, a także sporządzam opinie prawne oraz przygotowuję stosowną dokumentację.

Świadczę pomoc prawną m.in. z zakresu
• ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych,
• ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), od czynności cywilnoprawnych,
• ustawy o podatku od spadków i darowizn,
• ustawy i podatkach i opłatach lokalnych,
• ustawy systemie ubezpieczeń społecznych (ZUS),
• ustawy o podatku akcyzowym,
• ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
– i wielu innych.

Jako doradca podatkowy realizuję samodzielnie bieżącą obsługę w każdym miejscu na życzenie Klienta, ze szczególnym uwzględnieniem Łodzi i okolic, drogą elektroniczną oraz pozostaję w kontakcie telefonicznym.

opinia prawna