Doradzam Klientom indywidualnym, stawiającym pierwsze kroki w biznesie, jak i działającym już na rynku przedsiębiorcom, w procesie zakładania spółek i nowych podmiotów gospodarczych. Oferuję pełne doradztwo podatkowe w procesie zakładania spółek dla osób, które chcą rozpocząć biznes w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub w formie spółki. Służę radą także dla doświadczonych graczy rynkowych, którzy w toku prowadzenia działalności mają potrzebę zmiany formy jej prowadzenia, założenia nowej spółki celowej lub też myślą nad powołaniem fundacji. W wszystkich powyższych przypadkach pomagam dobrać najbardziej optymalną formę spółki zarówno z punktu widzenia prawa podatkowego, regulacji wewnętrznych normujących zasady funkcjonowania spółki, jak i potrzeb i preferencji Klienta.

Rejestracja spółki – po co?

W toku prowadzenia działalności często może okazać się, że obrana forma spółki zaczyna być niewystarczająca. Wraz ze wzrostem spółki, poszerzaniem działalności o nowe rynki, czy rozbudową kadry zarządzającej nierzadko nadchodzi również w końcu potrzeba na ponowne uregulowanie relacji między menedżerami, wspólnikami, a także przekształcenie lub wydzielenie części działalności do nowej spółki. Założenie spółki często ma także swoją podstawę w chęci minimalizacji ryzyka biznesowego oraz oszczędności podatkowych.

Co oferuję?

Na moją ofertę w zakresie zakładania i rejestracji spółek składa się:

 • analiza potrzeb i oczekiwań Klienta dotyczących zakładanej spółki,
 • doradztwo podatkowe przy wyborze najlepszej formy działalności,
 • przygotowanie umowy zakładanej spółki,
 • umówienie notariusza na podpisanie umowy w formie aktu notarialnego u notariusza,
 • złożenie kompletu dokumentacji potrzebnej do rejestracji spółki w sądzie i urzędach,
 • płynne przekazanie rozliczeń podatkowych ze starej spółki do nowej,
 • prowadzenie księgowość nowopowstałej spółki.

Czy zakładanie spółek powierzyć specjalistom?

Proces zakładania i rejestracji spółki jest dość pracochłonny. W początkowych jego etapach kluczem jest dobór odpowiedniej formy prowadzenia spółki, która będzie odpowiadać na potrzeby rozwijającego się przedsiębiorstwa lub planowanej działalności. Procedura rejestracji spółek to m.in. kwestie zgłoszeń w Krajowym Rejestrze Spółek, Urzędzie Skarbowym, NIP, REGON, VAT. Mnogość tych kwestii nierzadko może przerosnąć młodego przedsiębiorcę, a także zaangażować ponadnormatywnie nawet doświadczonych biznesmenów. Dlatego warto oddać proces zakładania spółki i jej rejestracji w ręce specjalistów, którzy finalnie dostarczą nam gotową spółkę uszytą pod nasze potrzeby. W ramach każdego z tych etapów oferuję pełną analizę, wsparcie i doradztwo podatkowe oraz księgowe, które w zależności od etapu zakładania spółki dotyczyć może:

 • analizy obranej przez Klienta formy spółki pod kątem jego aktualnych potrzeb, napotkanych i przyszłych problemów w funkcjonowaniu,
 • przygotowania koncepcji założenia spółki w formie spółki z o.o. partnerskiej, jawnej, cywilnej, komandytowej, akcyjnej wraz z argumentacją,
 • przygotowania umowy spółki (wniesienie wkładów, wyłonienie organów)
 • nadzoru nad podpisaniem umowy spółki w formie aktu notarialnego,
 • złożenia wniosku o rejestrację spółki w KRS lub rejestracja spółki w trybie S24 (wg. wzorca umowy)
 • monitorowania procesu rejestracji spółki w KRS,
 • monitorowania procesu nadania numeru NIP oraz REGON,
 • przygotowania i złożenie zgłoszenia spółki do US,
 • przygotowania i złożenie w US zgłoszenia rejestracyjnego do VAT i VAT-EU,
 • przygotowania bieżących dokumentów wewnętrznych spółki tj. protokołów z posiedzeń/zgromadzeń wspólników, uchwał, zawiadomień,
 • kompleksowej księgowość nowej spółki, prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, prowadzenie pełnej księgowości, rozliczanie ulg.

Zakładanie spółek – jaką spółkę wybrać?

Zakładanie i rejestracja spółki z o.o.

Spółka z o.o. to jedna z najczęściej wybieranych form spółki. Założenie spółki z o.o. wiąże się z obowiązkiem prowadzenia pełnej księgowości. W zamian jednak wspólnicy spółki ograniczają swoje ryzyko, bowiem wraz z wpisem do rejestru spółka zyskuje osobowość prawną, a co za tym idzie ewentualna egzekucja może być prowadzona jedynie z majątku spółki. Minimalna wartość kapitału zakładowego w spółce zoo to 5000 zł. Spółka z o.o. jest podatnikiem jedynie 9% podatku dochodowego CIT. Prowadzenie działalności w formie spółki z o.o. pozwala również zaoszczędzić na składkach na ZUS – nie powstaje obowiązek odprowadzania co miesiąc składek na ubezpieczenia społeczne oraz składki zdrowotnej, co jest główną zaletą tej formy prowadzenia działalności gospodarczej. Spółka z o.o. chroni prywatny majątek wspólników i zarządu spółki.

Zakładanie i rejestracja spółki partnerskiej

Spółka partnerska jest zastrzeżona wyłącznie do osób fizycznych, które mają uprawnienia do wykonywania jednego z zawodów wymienionych w art. 88 Kodeksu spółek handlowych. Cechuje ją ograniczona odpowiedzialność partnerów, którzy to nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania spółki wynikające z działalności pozostałych partnerów. Spółka partnerska nie odprowadza podatku dochodowego ani podatku od osób fizycznych. Obowiązki podatkowe leża bowiem na barkach wspólników spółki partnerskiej.

Zakładanie i rejestracja spółki jawnej

Spółka jawna to jeden z często wybieranych typów spółek. Jej wspólnicy odpowiadają za jej zobowiązania całym swoim majątkiem. Spółka jawna nie składa deklaracji PIT i CIT. Robią to jej wspólnicy. Do kwoty przychodów równej 250 000 euro spółka może być opodatkowana na zasadach ryczałtu.

Zakładanie i rejestracja spółki cywilnej

Spółka cywilna nie ma osobowości prawnej, a co za tym idzie nie może mieć też własnego mienia.  Spółka cywilna płaci podatek VAT, natomiast zwolniona jest z podatku dochodowego. Płacą go jej wspólnicy. Spółka cywilna, która nie osiąga przychodów w kwocie 2 mln euro może prowadzić księgo przychodów i rozchodów, jednak po przekroczeniu tej kwoty jest zobligowana do prowadzenia pełnej księgowości.

Zakładanie i rejestracja spółki komandytowej

Spółka komandytowa to forma działalności, która w dużym stopniu reguluje odpowiedzialność i uprawnienia wspólników. Dzieli ona wspólników na komandytariuszy i komplementariuszy. Komplementariusz ponosi pełną odpowiedzialność za zobowiązania spółki, a także ją reprezentuje. Odpowiedzialność komandytariuszy ograniczona jest natomiast do wysokości wkładu wniesionego do spółki. Wraz z ograniczoną odpowiedzialnością ograniczone są także jego możliwości do reprezentowania spółki, przez co zwany jest on tzw. wspólnikiem biernym. Za rejestracją spółki komandytowej stoi fakt, że spółka ta nie jest podatnikiem podatku dochodowego. W obrocie często spotykana jest konstrukcja spółki z o.o. spółki komandytowa, czyli spółki komandytowa, w której komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, natomiast wspólnicy spółki z o.o. pełnią funkcję komandytariuszy.

Zakładanie i rejestracja spółki akcyjnej

Spółka akcyjna to forma w zasadzie dedykowana dużym podmiotom gospodarczym. Umożliwia emisję akcji, a więc pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania. Założenie spółki akcyjnej wymaga dysponowaniem  budżetem na poziomie 100 000 zł, który przeznaczyć trzeba na kapitał zakładowy spółki. Zaletą płynącą z rejestracji spółki akcyjnej jest fakt, że odpowiada ona za zobowiązania własnym majątkiem.

Zakładanie i rejestracja prostej spółki akcyjnej

Prosta spółka akcyjna to nowy typ spółki, który wejdzie w życie w 2021 r. Jest ona dedykowana startupom. Jej zaletą jest możliwość emisji akcji, ale poza obrotem zorganizowanym (giełdą). Tym samym dużo łatwiejsza jest w niej emisja akcji. Do powstania spółki wymagane jest pokrycie kapitału akcyjnego wkładem o wartości co najmniej 1 zł. Założenie prostej spółki akcyjnej to doskonałe wyjście dla osób, które z uwagi na specyfikę swojej działalności, zakładają cykliczne pozyskiwanie środków zewnętrznych na jej funkcjonowanie od inwestorów.

Księgowość dla nowych spółek

Szczególnie pierwsze miesiące funkcjonowania nowopowstałej spółki, czy też starej działalności ale za to w nowej formie, mogą generować wiele problemów organizacyjnych, z którymi poradzić będzie musiał sobie przedsiębiorca. Warto by w tym zapracowanym okresie mieć doświadczonego doradcę, który wesprze nas w aspektach podatkowych i księgowych. Dlatego też oprócz zakładania spółek oferujemy naszym Klientom kompleksowe usługi księgowe dla nowych spółek. Pewne biuro księgowe ułatwia planowanie i wdrażanie rozwiązań podatkowych w nowej rzeczywistości.

Rejestracja spółek i zakładanie firm Łódź

Kim jestem?

Szymon Krawczyk

Jestem licencjonowanym doradcą podatkowym z numerem wpisu w rejestrze 13385. Od 9 lat uczestniczę w rozwiązywaniu problemów podatkowych osób indywidualnych jak i przedsiębiorców. Pomagam przedsiębiorcom wybrać najbardziej optymalną podatkowo jak i odpowiednią do ich potrzeb formę prowadzenia działalności. Prowadzę biuro rachunkowe, w ramach którego świadczę usługi księgowe, ale także doradzam przedsiębiorcom z Łodzi jak i całej Polski w problemach z zakresu prawa podatkowego, prawa cywilnego i gospodarczego. Władam biegle językiem angielskim. Cyklicznie szkolę przedsiębiorców z tematyki prawa podatkowego i gospodarczego. Zapraszam do skorzystania z usług mojego biura rachunkowego.

Opinie o mnie

Szymon Krawczyk Rejestracja spółek i zakładanie firm Łódź