Przygotowuję wnioski o wydanie indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego. Skarżę negatywne decyzje organów skarbowych. Wspieram w przypadku ewentualnej kontroli z Urzędu Skarbowego.

Dla kogo indywidualna interpretacja podatkowa?

Zmiana stawki opodatkowania, rozliczanie ulg podatkowych, zmiana formy prowadzenia działalności, czy reorganizacja struktury kapitałowej przedsiębiorstwa, to dziś działania, które mogą budzić zainteresowanie organów podatkowych. Przedsiębiorca podejmujący decyzje biznesowe, mimo że działa w granicach prawa, musi jednak liczyć się z ryzykiem kontroli podatkowej. Nierzadko, planowanie zamierzenia biznesowe nie są transparentne na gruncie przepisów podatkowych, a ta niejasność z całą pewnością wykorzystana zostanie w trakcie ewentualnej kontroli, jako argument na niekorzyść przedsiębiorcy. Indywidualna interpretacja podatkowa może zabezpieczyć go przed nieprzychylną opinią organów podatkowych. Jako doradca podatkowy staram się zabezpieczyć interes moich klientów już na pierwszych etapach planowania strategii biznesowej. Wspieram również w obliczu trwającej już kontroli.

Kiedy przyda się indywidualna interpretacja podatkowa?

 • Zmiana stawki opodatkowania – przejście z podatku liniowego na ryczałt, w szczególności ten oparty o najniższą stawkę podatku, może być tematem analizowanym ze szczególną dokładnością podczas ewentualnej kontroli podatkowej. Warto zabezpieczyć się na tę okoliczność poprzez pozytywną opinię o prawidłowej klasyfikacji naszej działalności.
 • Ulgi podatkowe – osoby, które chcą skorzystać z popularnych ostatnio ulg IP-BOX, jak i B+R, a także innych specyficznych preferencji podatkowych, nierzadko mogą mieć problem w ocenie tego w jakim zakresie kwalifikują się do ulgi. W kontekście ewentualnej kontroli podatkowej lepiej nie mieć na tym polu niejasności.
 • Reorganizacja przedsiębiorstwa – sprzedaż akcji i udziałów, zorganizowanej części przedsiębiorstwa, transfer wartości niematerialnych, tego typu procesy, w zależności od ich indywidualnej specyfiki mogą nieść za sobą wiele pytań na gruncie prawa podatkowego. W sytuacja, w których można podeprzeć się pozytywną indywidualną interpretacją podatkową, warto o nią wystąpić.

Co daje indywidualna interpretacja podatkowa?

Indywidualna interpretacja podatkowa chroni jej posiadacza na trzy bardzo ważne okoliczności:

 • niejasność przepisów – indywidualna interpretacja podatkowa to w praktyce weryfikacja przez organ podatkowy wykładni przepisów przyjętych przez przedsiębiorcę
 • chroni przed karami finansowymi – uzyskanie interpretacji daje ochronę przed zapłatą odsetek od zaległości podatkowych, grzywien, mandatów
 • ulga w podatku – na koniec co najważniejsze, pozytywna interpretacja, potwierdzająca możliwość skorzystania z danej formy opodatkowania zwalnia przedsiębiorcę z obowiązku zapłaty podatku

Indywidualna interpretacja podatkowa – na dziś i na przyszłość

Posiadanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego jest dla przedsiębiorcy zabezpieczeniem w odniesieniu do dokonanych już zmian. Nie chroni ona przed koniecznością zapłaty należnego podatku, w sytuacji gdy zmieni się wykładania ogólna. Pozwala jednak uniknąć kar, grzywien i odsetek od zaległości podatkowych.

Wniosek o indywidualną interpretację podatkową najlepiej składa jeszcze przed wdrożeniem zmian. Pozytywna interpretacja wydana w sprawie danego przedsiębiorcy pozwala mu płacić podatek na nowych zasadach bez obaw o negatywne decyzje miejscowego Urzędu Skarbowego.

Oferta dla przedsiębiorców

Wspieram przedsiębiorców podczas ubiegania się o indywidualną interpretację podatkową, na etapie jej rozliczania, a także obrony stanowiska przed US, w tym:

 • analizuję aktualną sytuację prawno-podatkową przedsiębiorcy
 • przygotowuję koncepcję prawno-podatkową co do planowanych zamierzeń
 • przygotowuję wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego
 • składam dodatkowe wyjaśnienia do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z ramienia przedsiębiorcy
 • doradzam przy wdrażaniu koncepcji opisanej w interpretacji
 • skarżę niekorzystne dla przedsiębiorcy interpretacje indywidualne
 • reprezentuję przedsiębiorców w postępowaniu sądowo-administracyjnym
Indywidualna interpretacja podatkowa Łódź

Kim jestem?

Szymon Krawczyk

Jestem licencjonowanym doradcą podatkowym z numerem wpisu w rejestrze 13385. Od 9 lat uczestniczę w rozwiązywaniu problemów podatkowych osób indywidualnych jak i przedsiębiorców. Prowadzę biuro rachunkowe, w ramach którego świadczę usługi księgowe, ale także doradzam przedsiębiorcom z Łodzi jak i całej Polski w problemach z zakresu prawa podatkowego, prawa cywilnego i gospodarczego. Władam biegle językiem angielskim. Cyklicznie szkolę przedsiębiorców z tematyki prawa podatkowego i gospodarczego. Zapraszam do skorzystania z moich usług.

Opinie o mnie

Szymon Krawczyk. Indywidualna interpretacja podatkowa Łódź