Doświadczenie pokazuje, że warto uczestniczyć w kursach i podnosić poziom swojej wiedzy w każdej dziedzinie nauki. Kształcimy się przez całe życie. Poszerzając horyzonty, płynnie dostosujemy swoją działalność do dynamicznie
zmieniającego otoczenia – także w zakresie prawa gospodarczego oraz środowiska biznesowego. Wychodząc naprzeciw pojawiającym się zmianom, organizuję szkolenia prawne dla grup oraz indywidualny konsulting z
zakresu prawa podatkowego oraz Kodeksu cywilnego, a w szczególności szkolenia windykacyjne, szkolenia z prawa gospodarczego.

Na życzenie klienta przygotowuję również pisemne zestawienie zmian ustawodawczych, z możliwym wyszczególnieniem zapisów dotyczących konkretnych obszarów prawa gospodarczego bądź ordynacji podatkowej, oraz propozycję wprowadzenia ewentualnych aktualizacji procedur.

Program każdorazowo dostosowuję do indywidualnych potrzeb klienta.
W 2018 i 2019 roku doczekaliśmy się oraz wejdą w życie zmiany w następujących aktach prawnych, m.in.:
• ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych,
• ustawa o podatku dochodowym od osób prawych,
• ustawa o podatku od towarów i usług,
• ustawa o podatku od spadków i darowizn,
• kodeks cywilny (przedawnienie),
• kodeks postępowania cywilnego (przepisy o egzekucji komorniczej),
• RODO – ochrona danych osobowych,
• nowe ustawy o komornikach sądowych oraz o kosztach komorniczych,
• nowa ustawa prawo przedsiębiorcy.

Obsługujemy Klientów z Łodzi oraz okolic dostarczając aktualną wiedzę w przedmiotowym zakresie poprzez szkolenia podatkowe, a także dotyczące windykacji wierzytelności bądź innych aspektów prawa gospodarczego.

szkolenia