Doświadczenie pokazuje, że warto się szkolić i podnosić poziom swojej wiedzy w każdej dziedzinie nauki. Kształcimy się przez całe życie. Poszerzając horyzonty, płynie dostosujemy swoją działalność do dynamicznie zmieniającego otoczenia prawnego i biznesowego.

Wychodząc na przeciw pojawiającym się zmianom, organizuję szkolenia dla grup oraz indywidualny konsulting z zakresu prawa podatkowego oraz prawa cywilnego, a w szczególności gospodarczego, windykacji wierzytelności.

Na życzenie klienta przygotowuję również pisemne zestawienie zmian w prawie oraz propozycję wprowadzenia ewentualnych aktualizacji procedur.

Program każdorazowo dostosowuję do indywidualnych potrzeb klienta.

W 2018 i 2019 roku doczekaliśmy się oraz wejdą w życie zmiany w następujących aktach prawnych, m.in.:

  • ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • ustawa o podatku dochodowym od osób prawych,
  • ustawa o podatku od towarów i usług,
  • ustawa o podatku od spadków i darowizn,
  • kodeks cywilny (przedawnienie),
  • kodeks postępowania cywilnego (przepisy o egzekucji komorniczej),
  • RODO – ochrona danych osobowych,
  • nowe ustawy o komornikach sądowych oraz o kosztach komorniczych,
  • nowa ustawa prawo przedsiębiorcy.
szkolenia