Postępowanie podatkowe wiąże się często z koniecznością szybkiej reakcji na orzeczenia wydawane przez organ podatkowy.

Pomoc doradcy podatkowego w postępowaniu wiąże się m.in. z:

  • reprezentacją w postępowaniu podatkowym,
  • składaniem w imieniu klienta odwołań, zażaleń, a także innych pism.

Doradca podatkowy zapewni, że wszystkie terminy zostaną dotrzymane, a sporządzane pisma będą w sposób wyczerpujący odzwierciedlać stanowisko klienta poparte odpowiednio przeprowadzoną wykładnią przepisów prawa.

Postępowanie podatkowe