Szymon Krawczyk

Jestem licencjonowanym doradcą podatkowym z numerem wpisu w rejestrze 13385.

Posiadam ugruntowaną wiedzą teoretyczną i praktyczną w świadczeniu usług prawnych. Od 2011 roku jestem związany z jedną z łódzkich kancelarii prawnych, gdzie zdobywałem praktyczną wiedzę dotyczącą zagadnień szeroko rozumianego prawa cywilnego oraz przepisów szczególnych. Skrupulatnie śledzę nowości pojawiające się w prawie.

Władam biegle językiem angielskim. Prowadzę szkolenia z tematyki prawa podatkowego, prawa cywilnego, w tym gospodarczego oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Wiedza z zakresu różnych dziedzin prawa pozwala mi kompleksowo świadczyć usługi doradztwa podatkowego dla swoich klientów.

W pracy doradcy podatkowego istotna jest nie tylko ugruntowana wiedza z zakresu prawa podatkowego, ale również umiejętność powiązania tych przepisów z dynamicznie rozwijającą się gospodarką. Dzisiejszy doradca podatkowy powinien posiadać uniwersalną wiedzę dotyczącą m.in. specyfiki prowadzenia działalności gospodarczej, otoczenia biznesowego, nowych technologii, prawa karnego oraz z innych dziedzin. Powinien powiązać dynamicznie zmieniające się prawo podatkowe z równie dynamicznie zmieniającymi się przepisami innych gałęzi prawa. Nowe technologie, nowe zawody, czy innowacyjne startupy pojawiły się na szybko rozwijającym rynku. Polacy z powodzeniem prowadzą działalności zarobkowe poza granicami Polski oraz Unii Europejskiej. Zagraniczni inwestorzy otwierają swoje oddziały w Polsce.

W związku z tym pojawiają się trudności w dostosowaniu nowości z archaicznymi przepisami prawa podatkowego oraz twardym podejściem organów skarbowych. Doskonałym przykładem mogą być kryptowaluty oraz niejasności, powstałe na gruncie podatków dochodowych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.

W mojej ocenie doradca podatkowy XXI wieku powinien dostosować się do dynamiki zmian oraz nadążyć nad szybko zmieniającym się otoczeniem prawnym, a tym samym zapewnić bezpieczeństwo swoim klientom niezależnie od problemu, z jakim przyjdzie mu się zmierzyć.