SZYMON KRAWCZYK

DORADZTWO PODATKOWE

USŁUGI

Opinia prawna

Merytoryczna interpretacja przepisów prawa w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego

Postępowanie podatkowe

Terminowe i skuteczne odwołanie od orzeczeń wydanych przez organy podatkowe

Ceny transferowe

Przygotowanie odpowiedniej dokumentacji cen transferowych w podmiotach powiązanych

Kontrola podatkowa

Doradca podatkowy zapewni bezpieczny i zgodny z prawem przebieg każdej kontroli podatkowej

Reprezentacja przed sądami administracyjnymi

Skarga do WSA i NSA przygotowana w oparciu o gruntowną analizę przepisów prawa oraz orzecznictwa

Szkolenia

Organizacja szkoleń z nadchodzących zmian w prawie oraz prawa podatkowego, cywilnego – windykacji wierzytelności.

Szukasz najlepszego doradcy podatkowego w Łodzi?

STATYSTYKI

186
razy nowelizowano ustawę o PIT
20325
stron nowego prawa weszło w życie w 2018
50
interpretacji indywidualnych uchylają sądy po skargach podatników