Skargi wnoszone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, czy Naczelnego Sądu Administracyjnego powinny być sporządzone w sposób profesjonalny oraz ich treść powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym. Skarga kasacyjna do NSA może być złożona wyłącznie przez profesjonalnego pełnomocnika procesowego, jakim jest m.in. doradca podatkowy.

Warto jednak skorzystać z usług doradcy podatkowego już na etapie składania skargi do sądu pierwszej instancji. Ta sekwencja pozwoli zachować jednolitość myśli przekazywanych w skargach.

Doradca podatkowy zapewni, że złożona skarga będzie:

  • w odpowiedni sposób skonstruowana,
  • zawierać wszystkie zaskarżone przepisy prawa materialnego, czy postępowania,
  • profesjonalnie uzasadniona z uwzględnieniem orzecznictwa, doktryny oraz specyfiki działalności, prowadzonej przez podatnika.

Ponadto, doradca podatkowy oceni, czy istnieje możliwość wstrzymania wykonania decyzji organu podatkowego na czas trwania postępowania w sądzie.

Reprezentacja w sądzie