Zapewniam doraźne oraz bieżące doradztwo podatkowe dla przedsiębiorców, którzy chcieliby skorzystać z nowej preferencji podatkowej jaką jest estoński CIT.

Co estoński CIT daje przedsiębiorcom?

Estoński CIT znosi obowiązek zapłaty podatku w momencie uzyskania dochodu. Zysk zostaje opodatkowany dopiero w momencie kiedy faktycznie zostaje wypłacony wspólnikowi lub akcjonariuszowi. Zatem, do czasu kiedy wypracowany zysk pozostaje w spółce nie podlega on opodatkowaniu. Estoński CIT ma bowiem za zadanie popychać właścicieli przedsiębiorstw w kierunku inwestycji w przedsiębiorstwo, a nie realizacji własnych / osobistych celów zakupowych.

Estoński CIT – skąd się wziął

Podatek estoński, zwany także estońskim CIT, obchodził niedawno 20 lecie funkcjonowania. Skonstruowany w Estonii jako docelowy model opodatkowania. W naszym kraju pojawił się 1 stycznia 2021 roku, jako jedna z możliwych do wykorzystania preferencji podatkowych.

Dwa warianty estońskiego CIT-u

Estoński CIT w praktyce może przyjmować jedną z dwóch dozwolonych form. W ramach pierwszej, zysk zatrzymywany jest w spółce. W ramach drugiej, zysk może być wypłacony, ale na specjalnie do tego celu utworzony fundusz (rachunek) inwestycyjny. Wpłaty dokonywane na tenże rachunek mogą być zaliczane w poczet kosztów uzyskania przychodów.

Dla kogo jest estoński CIT?

Preferencja podatkowa jaką jest estoński CIT dostępna jest dla:

  • małych i średnich spółek z o.o. o i akcyjnych
  • spółek, których udziałowcami są tylko i wyłącznie osoby fizyczne, które nie posiadają udziałów w innych podmiotach
  • spółek zatrudniających co najmniej 3 pracowników poza udziałowcami
  • przedsiębiorstw, których przychód generowany jest w większości z przychodów z działalności operacyjnej
  • przedsiębiorstw dokonujących inwestycji

Uzyskanie ulgi wymaga by wszystkie powyższe czynniki nastąpiły łącznie. Co ważne dla firm, które nie mają w planach szeroko zakrojonych inwestycji, w poczet nakładów inwestycyjnych dopuszcza się wykazanie określonego wzrostu wynagrodzeń.

Jak długo obowiązuje estoński CIT?

Estoński CIT obejmuje podatnika przez okres czterech lat. Przed upływem tego okresu, w czwartym roku korzystania, możliwe jest przedłużenie jego obowiązywania na kolejne cztery lata. Ważne jest by w tym czasie podatnik w dalszym ciągu spełniał kryteria kwalifikacji do ulgi.

Wykluczeni z estońskiego CIT-u

Z estońskiego CIT-u nie mogą skorzystać przedsiębiorstwa finansowe, firmy pożyczkowe, spółki w upadłości lub likwidacji, beneficjenci specjalnych stref ekonomicznych i Polskiej Strefy Inwestycji, a także podatnicy uczestniczący w operacjach takich jak podział, połączenie itp.

Estoński CIT a audyt podatkowy

Przedsiębiorstwo wykorzystujące w rozliczeniach estoński CIT traci prawo do ulg podatkowych np. B+R czy IP Box, odliczania darowizn, rozliczania strat. Pamiętać trzeba także o tym, że ryczałt podatkowy nie będzie dotyczyć jedynie wypłat dywidendy, ale także jej zaliczek, wpłat na pokrycie strat przedsiębiorstwa, dochodu uzyskanego z tytułu zmiany wartości składników majątku , czy dochodów z nieujawnionych operacji gospodarczych. Rachunek zysków i strat wynikających z przejścia na estoński CIT może przybrać bardzo rożną postać. Dlatego przed zmianą formy opodatkowania warto wnikliwie zbadać dokonywane jak i planowane operacje finansowe w przedsiębiorstwie, po to by jak najefektywniej dobrać model opodatkowania.

Podatek estoński CIT Łódź

Kim jestem?

Szymon Krawczyk

Jestem licencjonowanym doradcą podatkowym z numerem wpisu w rejestrze 13385. Od 9 lat uczestniczę w rozwiązywaniu problemów podatkowych osób indywidualnych jak i przedsiębiorców. Prowadzę biuro podatkowe, w ramach którego świadczę usługi księgowe, ale także doradzam przedsiębiorcom z Łodzi jak i całej Polski w problemach z zakresu prawa podatkowego, prawa cywilnego i gospodarczego. Władam biegle językiem angielskim. Cyklicznie szkolę przedsiębiorców z tematyki prawa podatkowego i gospodarczego. Zapraszam do skorzystania z usług mojego biura podatkowego.

Opinie o mnie

Szymon Krawczyk podatek estoński CIT Łódź