Doradzam przedsiębiorcom jak w sposób legalny i w zgodny z prawem płacić możliwe najniższe (w ich przypadku) podatki. W tym celu niezbędne jest planowanie zamierzonych przedsięwzięć na płaszczyźnie podatkowej, a także optymalizacja podatkowa bieżącej działalności przedsiębiorstwa.

Optymalizacja podatkowa nie jest nielegalna

Optymalizacja podatkowa to termin, od którego ucieka się w ostatnich latach. Szeroko zakrojone uszczelnienie systemu podatkowego, doprowadziło dziś do sytuacji, w której agresywne praktyki, mające na celu obniżenie lub całkowite wyeliminowanie obciążeń podatkowych, stały się rzadkością. Niestety przez te lata optymalizacja podatkowa utrwaliła się w obiegowej opinii jako nielegalna. Jest to podstawowy błąd. W naszym prawie podatkowym istnieje wiele narzędzi podatkowych, które stworzone są przecież po to by z nich korzystać. Ich świadomość i umiejętność efektywnego wykorzystania, w zgodzie z prawem, nie jest i nie może być uznana za przestępstwo. Naturalnym dążeniem podatników jest chęć efektywnego wykorzystania dostępnych im instrumentów tworzących rzeczywistość prawno-podatkową. Nie istnieje przepis, który nakazuje aby podatnik płacił najwyższy możliwy podatek skoro dostępne jest dla niego korzystniejsze rozwiązanie.

Komu doradzam?

Doradzam przedsiębiorcom jak sumiennie wywiązywać się ze swoich obowiązków podatkowych, ale tylko do wymaganego prawem poziomu. Doradztwo w tym zakresie świadczę na każdym etapie działalności:

  • na początku drogi: doradzam najkorzystniejszą podatkowo i biznesowo formę prawną dla nowego przedsięwzięcia biznesowego
  • w trakcie drogi: analizując specyfikę sprzedaży i dochodów wskazuję możliwości w zakresie wykorzystania dostępnych narzędzi podatkowych
  • w momentach kluczowych: w trakcie restrukturyzacji, sprzedaży udziałów i innych przekształceń struktury kapitałowej

Czy to bezpieczne?

Jako doradca podatkowy jestem zobowiązany do raportowania Urzędowi Skarbowemu schematów podatkowych, które tworzę i proponuję moim klientom, już na etapie koncepcji. Stale śledzę także decyzje wydawane przez organy podatkowe w sprawach naszych konkurentów. Wszystko to sprawia, że proponowane przeze mnie rozwiązania mają pod sobą solidną bazę.

Jak mogę pomóc?

Zainteresowanym moim wsparciem w zakresie planowania i optymalizacji podatkowej zarówno podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT), jak i podatku od towarów i usług (VAT) oferuję:

  • audyt podatkowy przedsiębiorstwa i identyfikację potencjalnych obszarów prac
  • propozycję możliwych do wdrożenia rozwiązań prawno-podatkowych
  • wdrożenie instrumentów podatkowych
  • pełne wsparcie podczas ewentualnej kontroli
  • reprezentowanie przez organami celno-skarbowymi
Planowanie i optymalizacja podatkowa Łódź

Kim jestem?

Szymon Krawczyk

Jestem licencjonowanym doradcą podatkowym z numerem wpisu w rejestrze 13385. Od 9 lat uczestniczę w rozwiązywaniu problemów podatkowych osób indywidualnych jak i przedsiębiorców. Prowadzę biuro rachunkowe, w ramach którego świadczę usługi księgowe, ale także doradzam przedsiębiorcom z Łodzi jak i całej Polski w problemach z zakresu prawa podatkowego, prawa cywilnego i gospodarczego. Władam biegle językiem angielskim. Cyklicznie szkolę przedsiębiorców z tematyki prawa podatkowego i gospodarczego. Zapraszam do skorzystania z usług mojego biura rachunkowego.

Opinie o mnie

Szymon Krawczyk planowanie i optymalizacja podatkowa Łódź