Z doradcą podatkowym pewniej i bezpieczniej klient przejdzie przez trudy kontroli podatkowej.

Zapewnię, że kontrola zostanie przeprowadzona zgodnie z prawem, a także przygotuję plan przed rozpoczęciem kontroli podatkowej.
Wyjaśnię na czym polega kontrola podatkowa oraz z jakimi prawami i obowiązkami się wiąże. Jeśli to istotne, będę towarzyszył w czynnościach kontrolnych.

kontrola podatkowa