W dniu 26 lipca 2021 roku został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Projektowane zmiany przewidują m.in.

Obliczanie składki zdrowotnej od dochodu oraz brak możliwości jej odliczenia od podatku.

W obecnym stanie prawnym, przedsiębiorcy są zobowiązani do zapłaty składki zdrowotnej w stałej wysokości wynoszącej 381,81 zł. Kwota ta jest niezależna od dochodu przedsiębiorcy. Z tej składki kwota 328,78 zł odliczana jest bezpośrednio od podatku. To oznacza, że faktyczne ekonomiczne obciążenie wynosi zaledwie kilkadziesiąt złotych.

Od stycznia 2022 roku, składkę zdrowotną przedsiębiorcy będą obliczać w sposób tożsamy do sposobu obliczania podatku. Przedsiębiorcy opodatkowujący swoje dochody 19% podatkiem liniowym będą zmuszeni oddawać dodatkowe 9% swojego dochodu. Realne obciążenie publiczno-prawne wyniesie aż 28%.

Składka zdrowotna dodatkowo nie będę odliczana od podatku.

Podatnicy opodatkowujący dochody według skali podatkowej będą płacić 26% danin publiczno-prawnych (17% + 9%).

Powyższe zmiany dotyczą m.in.:

  • przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą;
  • wspólników spółek jawnych i partnerskich,
  • członków zarządów i prokurentów spółek z o.o. i spółek akcyjnych,
  • pracowników osiągających dochody wynoszące kilkanaście tysięcy złotych i więcej.

Chcesz wiedzieć jak nie stracić na Nowym Ładzie? Skontaktuj się ze mną.

Kontrola skarbowa podatkowa Łódź

Kim jestem?

Szymon Krawczyk

Jestem licencjonowanym doradcą podatkowym z numerem wpisu w rejestrze 13385. Od 9 lat doradzam przedsiębiorcom z Łodzi jak i całej Polski w problemach z zakresu prawa podatkowego, prawa cywilnego i gospodarczego. Władam biegle językiem angielskim. Cyklicznie szkolę przedsiębiorców z tematyki prawa podatkowego i gospodarczego. Wiedza z zakresu różnych dziedzin prawa pozwala mi kompleksowo świadczyć usługi doradztwa podatkowego dla swoich klientów. Jestem zdania, że nowoczesny doradca podatkowy powinien stale podążać za dynamiką zmian oraz szybko zmieniającym się otoczeniem prawnym. Tylko bowiem w ten sposób może zapewnić bezpieczeństwo swoim klientom niezależnie od problemu, z jakim przyjdzie mu się zmierzyć.

Opinie o mnie

Szymon Krawczyk Kontrola skarbowa podatkowa Łódź