Przekształcenie jednoosobowych firm, spółek jawnych, sprzedaż udziałów, czy inna reorganizacja powinna być poprzedzona gruntowną analizą oraz oceną skutków prawnych, w tym podatkowych takiego przedsięwzięcia. Konsultacja z doradcą podatkowym pozwoli zapobiec powstaniu niepotrzebnym obciążeniom podatkowym,
a także pozwoli przeprowadzić bezpiecznie cały proces przekształcenia.
Doradca podatkowy zapewni kompleksową pomoc w zakładaniu i prowadzeniu własnej jednoosobowej firmy, czy w formie spółki oraz pomoc w działalności biznesowej.

przekształcanie firm