Jeżeli podatnik – osoba fizyczna jest właścicielem niezabudowanej nieruchomości i zamierza ją odpłatnie zbyć, powinna dokładnie przeanalizować przepisy ustawy o podatku od towarów i usług. Może się zdarzyć, że działania podjęte przed sprzedażą gruntu, mogą spowodować, że urząd skarbowy zakwalifikuje sprzedawcę, jako osobę prowadzącą działalność gospodarczą, a w konsekwencji...