Darowizny pieniędzy, zwłaszcza te w rodzinie, są najczęstszym sposobem przekazania środków. Dotyczy to nie tylko pieniędzy, ale również rzeczy, nieruchomości i praw majątkowych. Pomimo, iż jest to bezpłatne świadczenie na rzecz obdarowanego kosztem własnego majątku, to czynność taka może rodzić obowiązek podatkowy. Dziś wymienię kilka przykładów darowizn, które zarówno...