Darowizny w rodzinie a PIT

Wypowiedź dla Rzeczpospolitej: Darowizny w najbliższej rodzinie są zwolnione z podatku. Ale urzędnicy chwytają się każdego pretekstu, aby to zwolnienie zakwestionować. – Dla fiskusa najważniejsze są formalności. Uzależnia ulgę od czynności technicznych – mówi Szymon Krawczyk, doradca podatkowy, właściciel kancelarii doradztwa podatkowego. Oto najnowszy przykład. Matka podarowała synowi 32...

Więcej

Nowelizacja ustawy o VAT 1 lipca 2020 roku – nowa matryca

Od 1 lipca 2020 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). Wraz z nowelizacją, zmieniona została metoda identyfikacji towarów i usług na potrzeby VAT poprzez pominięcie stosowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) na rzecz Nomenklatury Scalonej (CN) lub Polskiej Klasyfikacji Obiektów...

Więcej

Umorzony kredyt mieszkaniowy bez podatku dochodowego

Ministerstwo Finansów w dniu 27 marca 2020 r. wydało rozporządzenie, które zaniechania poboru podatku dochodowego od umorzonych kredytów mieszkaniowych (hipotecznych). To rozporządzenie będzie dotyczyć również frankowiczów, którzy walczą przed sądem z bankami o sprawiedliwość. W przypadku, gdy prawomocnym wyrokiem sąd orzeknie, że część kredytu frankowego zostanie umorzona, podatnik nie...

Więcej

Podatek estoński w Polsce

Ministerstwo Finansów obecnie pracuje nad wprowadzeniem do polskiego porządku regulacji podatkowych w podatku dochodowym od osób prawnych podobnych, do tych obowiązujących obecnie w Estonii.  Dlaczego zakładanie firm w Estonii jest takie atrakcyjne dla polskich podatników? Estońskie przepisy podatkowe, tak jak i polskie nakładają daninę podatkową w przypadku wypłaty ze...

Więcej

Wstrzymanie zwrotu VAT

Naczelnicy urzędów skarbowych coraz częściej przedłużają dokonanie zwrotu podatku VAT dla podatników. Urzędnicy stają się sprawniejsi oraz coraz bardziej zdeterminowani, aby maksymalnie opóźnić dokonanie przelewu na konto podatnika. Przekonuje się o tym coraz liczniejsza grupa przedsiębiorców. Podatnicy, którzy złożyli deklarację VAT-7 i wykazali  w niej nadwyżkę podatku naliczonego nad...

Więcej

Spółka z o.o., czy jednoosobowa działalność gospodarcza

Decyzja o rozpoczęciu swojego biznesu dla wielu osób może być jedną z najważniejszych decyzji w życiu. Założenie firmy powinno być poprzedzone gruntowną analizą biznesową, prawną oraz podatkową. Wszak nie zakładamy firmy na miesiąc, czy na rok. Warto wcześniej pomyśleć o doborze odpowiedniej formy prowadzenia działalności gospodarczej. Pod względem podatkowym,...

Więcej

Ulgi podatkowe dla firm związane z koronawirusem

Okres ostatnich dwóch tygodni oraz perspektywa następnego miesiąca (kwietnia) nie napawa przedsiębiorców optymizmem. Wiele gałęzi naszej gospodarki zostały zatrzymane przez globalną pandemię koronawirusa. Łańcuchy dostaw zostały przerwane. Większość małych i średnich firm nie świadczy usług. Firmy handlowe zamknęły swoje placówki, a pracownicy zostali w domach. Koronawirus stanowi zagrożenie dla...

Więcej

Pożyczka a VAT i PCC

Przedsiębiorcy poszukują różnych form finansowania. Bardzo często, zamiast udawać się do banku i być narażonym na spełnienie szeregu formalnych i finansowych warunków, decydują się na pozyskanie środków w ramach umowy pożyczki, niekoniecznie pożyczki od udziałowca. Czy okazjonalne udzielenie pożyczki może powodować powstanie obowiązku podatkowego w VAT oraz PCC? Na...

Więcej

Kontrola podatkowa bez zawiadomienia

Wszczęcie kontroli podatkowej powinno być zasadniczo poprzedzone pisemnym zawiadomieniem o zamiarze jej wszczęcia. Coraz częściej jednak organy skarbowe wykorzystują w tym celu przepisy ordynacji podatkowej, które pozwalają na wszczęcie kontroli podatkowej bez uprzedzenia. 1. Jeżeli podatnik wystąpił o zwrot VAT (nadwyżki podatku naliczonego nad należnym) W tym przypadku organ...

Więcej

Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej

Kontrola podatkowa, co do zasady powinna zostać poprzedzona zawiadomieniem o zamiarze wszczęcia kontroli. Obowiązek ten wynika z realizacji zasady zaufania, to znaczy że organy podatkowe powinny prowadzić kontrolę w sposób budzący do nich zaufanie. Jest to również realizacja zasady demokratycznego państwa prawnego (art. 2 Konstytucji RP). Podjęcie czynności kontrolnych ...

Więcej