Dzisiejszy wpis kierowany jest do osób, które czerpią lub zamierzają czerpać zyski z wynajmowania lokali. Temat jest poważny bowiem nie wszyscy wiedzą, że wynajmując mieszkania i uzyskując z tego tytułu określone przychody, obrót ten powinni prawdopodobnie zaewidencjonować na kasie fiskalnej. To nie jest żart, tylko realia, jakie od 2017...