Często przytrafia nam się okazja do tzw. dorobienia do pensji. Równie często sami poszukujemy możliwości zarobienia dodatkowych pieniędzy. Do 29 kwietnia 2018 r. mogliśmy zarabiać dodatkowo, np. udzielając korepetycji, czy sprzątając, ale musieliśmy uważać, żeby świadczone przez nas usługi nie były uznane za działalność gospodarczą.

Zarabianie pieniędzy bez umowy nie jest zakazane. Możemy dorabiać do pensji zupełnie legalnie, ale zwrócę uwagę na kilka ważnych aspektów.

Pierwszy aspekt, z dodatkowo zarobionych pieniędzy należy się rozliczyć z fiskusem. W tym celu do dnia 30 kwietnia następnego roku mamy obowiązek złożyć deklarację PIT 36 i w pozycji “inne źródła” wpisać kwotę, którą dodatkowo zarobiliśmy.

Jeśli pracujemy na etacie lub na podstawie umowy zlecenia, nasz pracodawca do końca lutego prześle nam PIT 11. Wtedy wiemy, że powinniśmy wypełnić formularz PIT 37 i przesłać do właściwego urzędu skarbowego. Jeśli oprócz tych dochodów osiągamy te, z dodatkowo świadczonych usług, to zarówno te z PIT 11, jak i dodatkowe, powinniśmy rozliczyć łącznie w deklaracji PIT 36.

Kolejnym ważnym aspektem jest sposób prowadzenia działalności. Chodzi o to, aby świadczone przez nas dodatkowe usługi oraz sposób pozyskiwania przez nas klientów, nie był zbliżony do tego, jaką prowadzą podmioty profesjonalnie zajmujące się działalnością gospodarczą. Jeżeli świadczymy usługi okazjonalnie i nie są one naszym głównym źródłem dochodu, to nie musimy rejestrować działalności gospodarczej, a rozliczyć się z nich możemy tak, jak opisałem wyżej.

Od 30 kwietnia 2018 r. możemy rozpocząć prowadzenie dodatkowej działalności bez konieczności rejestrowania jej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Czyli nasza działalność może być prowadzona profesjonalnie. Ustanowiono miesięczny limit przychodów z takiej działalności i wynosi 50% minimalnego wynagrodzenia. W 2019 możemy legalnie uzyskiwać przychody z prowadzonej działalności gospodarczej (niezarejestrowanej) w wys. 1 125,00 zł miesięcznie. Prowadzenie takiej działalności nie powoduje konieczności  opłacania żadnych składek na ZUS, czy składki zdrowotnej. Trzeba pilnować, aby nie przekroczyć limitu przychodów, gdyż po jego przekroczeniu będziemy zobowiązani do złożenia wniosku do CEIDG.

Opodatkowanie takich dochodów w PIT działa na zasadach opisanych przeze mnie wyżej.

Z tytułu prowadzenia działalności nierejestrowanej jesteśmy zwolnieni podmiotowo z podatku VAT, gdyż nie przekroczymy 200 000 zł przychodu rocznie. Jednakże są czynności, które muszą być opodatkowane podatkiem VAT, niezależnie od osiąganego przychodu. Są one wymienione w art. 113 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług, dlatego nie będę ich wymieniać w niniejszym wpisie. W takim przypadku powinniśmy wystąpić do urzędu skarbowego o nadanie NIP – formularz NIP 2.

Nie powinniśmy również zapomnieć o udokumentowaniu transakcji rachunkiem lub paragonem. Przychód do 20 000,00 zł rocznie zwalnia nas z obowiązku posiadania kasy fiskalnej. Jednakże są czynności, które obowiązkowo przewidują konieczność jej posiadania.

@podatkowe dylematy