Ministerstwo Finansów w dniu 27 marca 2020 r. wydało rozporządzenie, które zaniechania poboru podatku dochodowego od umorzonych kredytów mieszkaniowych (hipotecznych). To rozporządzenie będzie dotyczyć również frankowiczów, którzy walczą przed sądem z bankami o sprawiedliwość.

W przypadku, gdy prawomocnym wyrokiem sąd orzeknie, że część kredytu frankowego zostanie umorzona, podatnik nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku. Chodzi o kredyty udzielone przed 15 stycznia 2015 roku.

Treść rozporządzenia