Uzyskujesz przychody w Anglii, Australii, Austrii, Francji i wielu innych? To ten wpis jest właśnie dla Ciebie. Skupię się jednak dziś na rodakach pracujących w Zjednoczonym Królestwie, czyli w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Wielostronna konwencja podatkowa MLI (Multilateral Instrument to Modify Bilateral Tax Treaties). To za jej sprawą od 1.01.2019 r. weszły w życie zmiany w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania łączącej m.in. Polskę i Wlk. Brytanię.

Centrum interesów życiowych i gospodarczych
Są to przede wszystkim wszelkie powiązania rodzinne, aktywność społeczna, polityczna, kulturalna, obywatelska, przynależność do klubów, uprawiane hobby. Poprzez gospodarcze interesy rozumiemy głównie źródła dochodów, posiadane inwestycje, majątek nieruchomy i ruchomy, polisy ubezpieczeniowe, zaciągnięte kredyty, konta bankowe i inne.

Przyjęło się, że jeśli nasze miejsce zamieszkania poza terytorium RP wynosi dłużej niż 183 dni w ciągu roku podatkowego, to oznacza, że nie jesteśmy rezydentami podatkowymi w Polsce. Przypomnę w tym miejscu treść przepisu:

 Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która: 
a) posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych)
lub
b)przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. 

Przekładając powyższy przepis na grunt rozważań niniejszego wpisu oznacza to, że nawet, gdy pracujemy cały rok na Wyspach, ale w Polsce mamy ośrodek interesów życiowych, to i tak powinniśmy wziąć pod uwagę rozliczenie się z polskim urzędem skarbowym z całości swoich dochodów, zarówno tych zagranicznych, jak i polskich. Każdą sytuację należy rozpatrywać indywidualnie.

Zgodnie z zasadami dotyczącymi dochodów uzyskanych do końca 2018 roku  obowiązywała zasada wyłączenia z progresją, czyli zagraniczne zarobki polskie organy podatkowe na szczęście zwalniały z opodatkowania. Dotyczy to sytuacji, gdy prócz dochodów zagranicznych w Polsce nie uzyskiwaliśmy żadnych dochodów opodatkowanych wg. skali np. z umowy zlecenia, dzieło, o pracę lub z działalności gospodarczej. W takiej sytuacji nie trzeba składać w Polsce żadnych deklaracji, gdyż podatek został pobrany od nas za granicą. Jeśli jednak uzyskiwaliśmy dochody w obu krajach, to należy obliczyć samodzielnie stopę procentową podatku dla dochodów uzyskanych w Polsce – wg. specjalnego wzoru, złożyć deklarację podatkową w Polsce i zapłacić podatek.

Co się zmieni od 2019 roku?

Konwencja zakłada, że nasz ośrodek interesów życiowych jest tam, gdzie znajduje się nasza rodzina.

Dla osób, które całkowicie zmieniły rezydencję podatkową nic się nie zmieni. W dalszym ciągu dochody zagraniczne opodatkowane będą wyłącznie na Wyspach.

Inna sytuacja będzie mieć miejsce, gdy podatnik osiąga dochody w obu Państwach. Zmieni się metoda unikania podwójnego opodatkowania z przywołanego wyżej wyłączenia z progresją na metodę odliczenia proporcjonalnego.

Od stycznia 2019 r. polscy rezydenci podatkowi, jeśli uzyskują dochody wyłącznie z pracy na Wyspach, będą musieli złożyć deklarację PIT również w Polsce. Nie jest istotne, czy w Polsce uzyskały jakikolwiek dochód.

@podatkowe dylematy