Lada chwila wchodzimy w 2019 rok i tuż przed nami tzw. podatek od wyjścia (od dochodów z niezrealizowanych zysków) czyli EXIT TAX. Postanowiłem dziś napisać  o tym parę słów. Podatek od wyjścia ma dotyczyć nie tylko przedsiębiorstw, ale również może dotyczyć każdego obywatela. A wszystko to za sprawą Ministerstwa Finansów, które zgodnie z unijną dyrektywą zaimplementowało jej przepisy do polskiego porządku prawnego. Dlaczego exit tax budzi tyle kontrowersji?

Po pierwsze, nasz ustawodawca w cale nie musiał się śpieszyć i wprowadzać tych przepisów już od 2019 roku.

Po drugie, dyrektywa nie zobowiązywała naszego kraju do tego, aby przepisy rozszerzać o majątek konsumentów/osób fizycznych, czyli Ciebie i mnie. To jest dobrowolna decyzja MF. Założeniem dyrektywy było opodatkowanie podatników CIT.

Kiedy będziemy zobowiązani do zapłacenia podatku od niezrealizowanych zysków?

  1. Gdy zmienimy naszą rezydencję podatkową (wyjedziemy za granicę),
  2. Gdy fiskus w całości albo w części traci prawo do opodatkowania naszych dochodów,
  3. Gdy nie prowadzimy działalności gospodarczej, a nasz majątek składa się m.in. z:
    –  ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną (np. spółka jawna),
    –  udziałów w spółce,
    –  akcji i innych papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych oraz tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych,
  4. Gdy wartość w/w majątku przekracza 4 mln. zł.

Przykład:
Podatnik wyjeżdża z Polski na rok do Szwajcarii. Polski fiskus obliczy, z jaką hipotetyczną stratą wynikającą z tego, że nie opodatkuje tego majątku w sytuacji, gdyby podatnik np. w Polsce zbyłby swój majątek. W myśl ustawy, podatnik opuszczając kraj naraża przecież system finansów publicznych na stratę. Czy tego chcemy, czy nie, gdy zmienimy naszą rezydencję podatkową, będziemy zobowiązani do złożenia deklaracji i zadeklarowania 19% podatku dochodowego. A od 4 000 000 zł robi się już niezła suma.

Mimo, iż wcale nie chcemy sprzedawać naszego majątku, w momencie wyjazdu mamy 7 dni na złożenie deklaracji i zapłatę podatku, tylko dlatego, że wyjeżdżamy z kraju.

@Podatkowe dylematy