Dzisiejszy wpis kierowany jest do osób, które czerpią lub zamierzają czerpać zyski z wynajmowania lokali. Temat jest poważny bowiem nie wszyscy wiedzą, że wynajmując mieszkania i uzyskując z tego tytułu określone przychody, obrót ten powinni prawdopodobnie zaewidencjonować na kasie fiskalnej. To nie jest żart, tylko realia, jakie od 2017 roku zgotowało wynajmującym Ministerstwo Finansów. Na szczęście każdy kij ma dwa końce i istnieją pewne wyłączenia, które funkcjonować będą do końca 2021 r.

Zacznę od limitu obrotów, który wynosi 20 000,00 zł.
Chodzi o to, ile zarabiasz na najmie mieszkania (nie licząc opłat eksploatacyjnych i innych). To wydaje się dużo, ale jak założymy, że wynajmujesz dwa mieszkania i z każdego zarabiasz po 1 200,00 zł miesięcznie, czyli razem 2 400,00 zł i pomnożymy to przez 12 miesięcy to już nam daje prawie 30 000,00 zł.
Dodam jeszcze, że do limitu 20 000,00 zł dodać należy przychody z Twojej dodatkowej działalności, czyli jeśli oprócz najmu dokonujesz np. sprzedaży towarów, czy usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, to uzyskane kwoty również powinieneś uwzględnić w tym limicie.

Jeśli planujesz w ciągu roku uzyskiwać z najmu i innych, więcej niż 20 000,00 zł rocznie lub już w ubiegłym roku uzyskiwałeś więcej niż 20 000,00 zł, a pieniądze przyjmowałeś i nadaj przyjmujesz w gotówce, nie wydając paragonu lub faktury, to robisz źle. 

Jeśli limit Twoich obrotów nie przekracza 20 000,00 zł, to możesz spać spokojnie.

Co należy zrobić, żeby uniknąć konieczności kupowania kasy fiskalnej, po przekroczeniu limitu?

Zawrzeć w umowie najmu klauzulę, że środki z tytułu najmu będą przekazywane wynajmującemu przelewem na rachunek bankowy. Zapis ten należy egzekwować i pilnować najemców, aby w ten sposób przekazywali pieniądze.
Taka forma zapłaty zwalnia wynajmującego z konieczności rejestrowania obrotu za pomocą kasy fiskalnej.

Albo….

Wystawiać faktury najemcom. Tak, nie pomyliłem się. Faktury pomimo, że kojarzą się z firmami, mogą je również wystawiać osoby, które działalności gospodarczej formalnie nie prowadzą. Zatem zwyczajnie możemy skorzystać z dostępnych w sieci szablonów i wystawiać swoim najemcom faktury (szablon mogę również udostępnić).
Taka forma dokumentacji również zwalnia z konieczności rejestrowania obrotu na kasie fiskalnej.

 

@podatkowe dylematy