Decyzja o rozpoczęciu swojego biznesu dla wielu osób może być jedną z najważniejszych decyzji w życiu. Założenie firmy powinno być poprzedzone gruntowną analizą biznesową, prawną oraz podatkową. Wszak nie zakładamy firmy na miesiąc, czy na rok. Warto wcześniej pomyśleć o doborze odpowiedniej formy prowadzenia działalności gospodarczej. Pod względem podatkowym, należy odpowiedzieć sobie na wiele pytań np.:

 1. W jakiej branży będziemy działać;
 2. Jakie obroty będziemy osiągać;
 3. Jakie będziemy generować koszty;
 4. Jak chcemy opodatkować dochody;
 5. Czy będziemy działać również za granicą;
 6. Ile osób będzie prowadzić firmę;
 7. Skąd będziemy czerpać środki na rozruch;

1. Działalność gospodarcza

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), od tej chwili jesteśmy przedsiębiorcami. Formularz wypełnia się w formie elektronicznej. Nie jest on skomplikowany, ale wymaga dużego skupienia i podjęcia kilku bardzo ważnych decyzji np. o formie opodatkowania dochodu.

Ryzyko
Prowadząc działalność jako osoba fizyczna, odpowiadamy całym swoim majątkiem za wszelkie zobowiązania powstałe w toku prowadzenia firmy. Chodzi o majątek, który posiadaliśmy zarówno przed założeniem firmy, jak i nabyty w trakcie prowadzenia firmy lub po jej zakończeniu. Im większe inwestujemy środki, tym większe ryzyko majątkowe podejmujemy. Osoba fizyczna nie posiada odrębnego majątku firmowego.

ZUS
Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z powstaniem tytułu do ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego. Przez pierwsze 6 miesięcy przysługuje nam ulga na start. Jesteśmy zwolnieni ze składek na ZUS, a płacimy jedynie składkę na ubezpieczenie zdrowotne. W 2020 roku jest to kwota 362,34 zł płatna zawsze w pełnej wysokości.
Po 6 miesiącach i przez następne 24 miesiące przysługuje nam tzw. mały ZUS, czyli płacimy obniżone składki na ubezpieczenie społeczne. W 2020 roku składki na mały ZUS oraz ubezpieczenie zdrowotne to kwota 609,14 zł miesięcznie. Po 24 miesiącach duży ZUS to obciążenie wynoszące 1 431,48 zł miesięcznie.

Składki należy regulować niezależnie od poziomu osiąganych dochodów.

Zalety

 • szybkość uruchomienia;
 • uproszczona księgowość;
 • można przelewać środki między kontem firmowym i prywatnym;
 • brak kapitału początkowego.

2. Spółka z o.o.

Jedna ze spółek kapitałowych posiadająca odrębną osobowość prawną. Założenie sp. z o.o. zostało przez naszego ustawodawcę mocno uproszczone. Założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością można elektronicznie bez wychodzenia z domu. Wymaganych jest kilka uchwał, profil zaufany lub podpis elektroniczny, dowód osobisty i odrobinę cierpliwości. Po kilku dniach można cieszyć się nowym biznesem. Spółkę można założyć w sposób tradycyjny, sporządzić umowę w formie aktu notarialnego. Procedura ta jest nieco droższa, lecz pozwala dowolnie kształtować wszystkie postanowienia w umowie spółki.

Założenie spółki wymaga minimalnego wkładu wynoszącego  5000,00 zł w formie pieniężnej lub niepieniężnej np. poprzez wniesienie do spółki swojego majątku ruchomego.

Dochód spółki opodatkowany jest bardzo niską stawką 9% CIT.

Ryzyko

Niewątpliwą zaletą prowadzenia biznesu w formie spółki z o.o. jest ograniczona odpowiedzialność zarządu za zobowiązania powstałe w trakcie prowadzenia firmy. Jak już wspomniano wcześniej, spółka ma odrębną osobowość prawną. To, że ja jestem wspólnikiem lub prezesem tej spółki, “ja ją prowadzę”, to nie oznacza, że ponoszę osobistą odpowiedzialność za jej zobowiązania. Podmiotem odpowiedzialnym za wszelkie uchybienia jest zawsze spółka, a nie jej “właściciele”, czy zarząd.

ZUS

Kolejną niekwestionowaną zaletą założenia spółki z o.o. jest brak konieczności płacenia składek na ZUS oraz na ubezpieczenie zdrowotne. Czy firma bez ZUS jest w ogóle możliwa? Członkowie zarządu spółki, pod pewnymi warunkami, nie są zobowiązani do płacenia ZUSu. To oznacza, że prowadzenie spółki z o.o. pozwala nam finalnie zaoszczędzić ponad 1 400,00 zł miesięcznie.

Zalety

 • ograniczona odpowiedzialność za zobowiązania;
 • brak ZUSu;
 • możliwość optymalizacji podatkowej;

Warto już na samym początku zastanowić się nad formą prowadzenia działalności gospodarczej. Decyzja o zmianie formy prowadzenia działalności gospodarczej z jednoosobowej firmy na spółkę oczywiście jest możliwa i istnieją metody pozwalające na płynne przejście przy jednoczesnej optymalizacji kosztowej oraz prawnej swojego biznesu.