Okres ostatnich dwóch tygodni oraz perspektywa następnego miesiąca (kwietnia) nie napawa przedsiębiorców optymizmem. Wiele gałęzi naszej gospodarki zostały zatrzymane przez globalną pandemię koronawirusa. Łańcuchy dostaw zostały przerwane. Większość małych i średnich firm nie świadczy usług. Firmy handlowe zamknęły swoje placówki, a pracownicy zostali w domach. Koronawirus stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia, ale jak się okazuje również dla polskiej gospodarki.

Obowiązujące przepisy podatkowe przewidują szereg ulg dla przedsiębiorców oraz podatkowych uprawnień.

Ulga w spłacie zobowiązań podatkowych – rozłożenie na raty lub odroczenie

Przerwa w dostawach towarów lub świadczeniu usług oznacza, że przedsiębiorcy przestają zarabiać na bieżącą działalność firmy. Nie są w stanie pokryć kosztów stałych, w tym zobowiązań podatkowych oraz składek na ZUS. Przepisy ordynacji podatkowej pozwalają podatnikom wystąpić z wnioskiem o rozłożenie na raty lub odroczenie zapłaty należnych podatków. Wniosek należy należycie umotywować posiłkując się twardymi danymi.

Resort finansów zapewnia, że tego typu wnioski będą rozpatrywane w pierwszej kolejności.

Warto jednak zaznaczyć, że przyznanie w/w ulgi jest uzależnione od tzw. uznania administracyjnego. Oznacza to, że urzędnik, pomimo spełnienia szeregu warunków, może wydać rozstrzygnięcie odmowne.

 

Podatkowe koszty uzyskania przychodu

Wielu przedsiębiorców musiało odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Musieli zapewnić sobie oraz swoim pracownikom i kontrahentom środki zapobiegające zarażeniu koronawirusem. Warto zaznaczyć, że środki higieniczne takie, jak np. maseczki, płyn dezynfekujący, czy rękawiczki stanowią dla przedsiębiorcy podatkowy koszt uzyskania przychodu oraz można odliczyć od tych zakupów podatek VAT.

Przedsiębiorcy, w celu zapewnienia ciągłości pracy musieli zapewnić swoim pracownikom możliwość pracy zdalnej. Poniesione w tym celu wydatki również mogą być kosztem uzyskania przychodu.

 

Zmiana terminu złożenia zeznania podatkowego PIT oraz CIT

Resort finansów poinformował również o planowanej zmianie terminu na złożenie rocznych zeznań podatkowych. Według komunikatu nowy termin na złożenie deklaracji to 31 lipca 2020 r.

 

Składki na ZUS

Warto śledzić komunikaty płynące z resortu finansów oraz pracy i polityki społecznej. Składki na ubezpieczenia społeczne mikrofirm stanowią potężne obciążenie finansowe zwłaszcza, gdy zaprzestano świadczenia usług. Ostatni komunikat ministerstwa zapewnia o całkowitym umorzeniu składek na ZUS przedsiębiorców zatrudniających do 9 osób oraz samozatrudnionych, jeżeli ich przychody nie przekroczyły 15 600 zł.