Jeżeli jesteśmy właścicielami nieruchomości, to powinniśmy być bardzo szczęśliwi, szczególnie, jeżeli otrzymaliśmy je w darowiźnie lub w spadku. Trochę mniej ci, którzy kupili mieszkanie za własne środki.
Gdy tytułem darmym otrzymaliśmy mieszkanie, często jedną z pierwszych decyzji jest decyzja o jego sprzedaży. Jeżeli uczyniliśmy to przed upływem 5 lat, licząc od końca roku, będziemy zobowiązani do zapłaty 19% podatku dochodowego. Dotyczy to również mieszkania, które nabyliśmy z własnych środków i sprzedajemy je przed upływem 5 lat. Jest jednak sposób, aby uniknąć zapłaty podatku. Mianowicie, jeżeli środki ze sprzedaży tej nieruchomości przeznaczymy na realizację własnych celów mieszkaniowych w ramach ulgi mieszkaniowej.

Aby przysługiwała nam ulga mieszkaniowa powinniśmy w ciągu 2 lat, licząc od końca roku, przeznaczyć uzyskane środki ze sprzedaży na własne cele mieszkaniowe.
W 2019 roku następuje zmiana przepisów i jeśli decyzję o sprzedaży mieszkania podejmiemy po 1 stycznia 2019 r., wówczas czas na wykorzystanie środków na własne cele mieszkaniowe wydłuża się i wynosi 3 lata, licząc od końca roku. Do 30 kwietnia następującego po roku, w którym nastąpiła sprzedaż, mamy czas na złożenie do urzędu skarbowego deklaracji PIT 39, w której deklarujemy, jaki osiągnęliśmy przychód, ponieśliśmy koszty oraz uzyskaliśmy dochód z tej sprzedaży i jaką część tego dochodu planujemy wykorzystać na realizację własnych celów mieszkaniowych w przeciągu następnych 2, czy 3 lat.

No właśnie, tylko co to znaczy realizacja własnych celów mieszkaniowych i co możemy kupić, aby urząd skarbowy zaakceptował nasz wydatek w ramach ulgi mieszkaniowej. Poniżej przykładowa lista wydatków na własne cele mieszkaniowe:

a) nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku,

b) nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,

c) nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie,

d) budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,

e) rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego,

f) spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)–c), na cele określone w pkt 1,

g) farby, panele, płytki, gipsy, cement, instalacja elektryczna, gniazdka – stałe elementy ścian,

h) drzwi, futryny, schody, poręcze, stolarka okienna, śrubki, wkręty,

i) umywalka, wanna, kabina, toaleta, baterie, rury itp.,

j) wydatek za wykonanie prac remontowo-budowlanych, montaż, transport itp.

Za wydatek na cele mieszkaniowe nie będą uznane m.in.:

a) meble (nawet w trwałej zabudowie),

b) sprzęt RTV i AGD,

c) ogrodzenie,

d) kominek (jeśli nie służy ogrzewaniu nieruchomości, ale jako ozdoba).

@Podatkowe dylematy