Podatnicy od 1 września br. mają możliwość zaczerpnięcia większej wiedzy na temat swoich kontrahentów. Wynika to z nowego rejestru, który został udostępniony od 1 września. Znajdziemy w nim m.in. informacje o:
1. Statusie klienta – czy jest: zwolniony, wykreślony, czynnym podatnikiem VAT oraz czy wcześniej był wykreślony i został przywrócony,
2. Adresie prowadzonej działalności gospodarczej,
3. Numerze rachunku rozliczeniowym, który podatnik wskazał w NIP-8 lub we wniosku do CEIDG.
Ustawa zmieniająca wprowadza do ustaw o PIT i CIT sankcje za przelew należności pow. 15 tys. zł brutto z pominięciem rachunku bankowego znajdującego się w nowym wykazie. Sankcja będzie polegała na zakazie ujęcia takiego wydatku do kosztów podatkowych. Podatnik będzie mógł jednak ująć dany wydatek do KUP, jeśli w ciągu 3 dni poinformuje urząd skarbowy o fakcie dokonania przelewu na inny rachunek niż wskazany w wykazie i wskaże w piśmie ten rachunek.
Białą listę podatników VAT możemy odnaleźć na stronie Ministerstwa Finansów: https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka
Sankcje związane z uregulowaniem należności na rachunek nie wykazany na stronie MF będą stosowane dopiero od 1 stycznia 2020 r.
Wszyscy przedsiębiorcy powinni się upewnić, czy do urzędu skarbowego zgłoszono aktualne rachunki bankowe.