Beneficjent rzeczywisty

13 października ruszył Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. Jest to system, w którym są gromadzone i przetwarzane dane o osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką. Beneficjenci rzeczywiści spółek, które istniały przed 13 października 2019 r. mają obowiązek wpisania się do rejestru w terminie do dnia 13 kwietnia...

Więcej

Indywidualny rachunek podatkowy dla PIT, CIT i VAT

Już od stycznia 2020 roku, wszyscy podatnicy oraz płatnicy (pracodawcy) będą zobowiązani do wpłacania podatku za pomocą indywidualnie wygenerowanego rachunku bankowego tzw. mikrorachunku podatkowego. Każdy podatnik i płatnik PIT, CIT i VAT samodzielnie generuje mikrorachunek za pośrednictwem strony internetowej Ministerstwa Finansów podając swój identyfikator podatkowy NIP lub PESEL. Generator...

Więcej

Emerytura zagraniczna a podatek w Polsce

Wiele osób pracujących za granicą uzyskują emeryturę od tamtejszych urzędów podobnych do naszego rodzimego ZUSu lub KRUSu. Dodatkowo podatnicy oprócz zagranicznej emerytury uzyskują polską emeryturę z ZUS. Czy te środki będą podlegać opodatkowaniu w Polsce? Na przykładzie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, którą Polska podpisała z Wielką Brytanią możemy...

Więcej

Obniżka PIT z 18% do 17%

Sejm w dniu 30 sierpnia 2019 r. uchwalił niższy PIT. Zmiana ma wejść w życie od 1 października 2019 r. Pisała o tym Rzeczpospolita w poniższym artykule, w którym miałem okazję występować w charakterze eksperta:   Około 25 mln osób zapłaci fiskusowi tylko 17 proc. podatku. Ulgi nie dostaną...

Więcej

Impreza integracyjna a podatki po stronie pracownika i pracodawcy

Skutki podatkowe organizacji imprezy integracyjnej dla pracowników Okres letni, to czas, kiedy pracodawcy decydują się na zorganizowanie różnego rodzaju imprez i wyjazdów dla swoich pracowników i współpracowników. Przyjrzyjmy zatem jak od strony podatkowej oraz ubezpieczeń społecznych wyglądają poniesione przez pracodawcę wydatki na ten cel, zarówno po stronie praw i...

Więcej

Odsetki ustawowe w kosztach uzyskania przychodu

Zatory płatnicze wydają się być nieodzownym elementem prowadzenia działalności gospodarczej. Statystyki przedstawiane przez biura informacji gospodarczej wskazują, że jedynie co piąta faktura jest regulowana w terminie. Gdy kontrahent nie ureguluje nam należności w terminie, w konsekwencji nasz kontrahent może nie otrzymać od nas należności o czasie. Wówczas jako dłużnicy...

Więcej

Biała lista podatników VAT

Podatnicy od 1 września br. mają możliwość zaczerpnięcia większej wiedzy na temat swoich kontrahentów. Wynika to z nowego rejestru, który został udostępniony od 1 września. Znajdziemy w nim m.in. informacje o: 1. Statusie klienta – czy jest: zwolniony, wykreślony, czynnym podatnikiem VAT oraz czy wcześniej był wykreślony i został...

Więcej

Sprzedaż gruntu a podatek VAT

Jeżeli podatnik – osoba fizyczna jest właścicielem niezabudowanej nieruchomości i zamierza ją odpłatnie zbyć, powinna dokładnie przeanalizować przepisy ustawy o podatku od towarów i usług. Może się zdarzyć, że działania podjęte przed sprzedażą gruntu, mogą spowodować, że urząd skarbowy zakwalifikuje sprzedawcę, jako osobę prowadzącą działalność gospodarczą, a w konsekwencji...

Więcej

Najem mieszkań a kasa fiskalna

Dzisiejszy wpis kierowany jest do osób, które czerpią lub zamierzają czerpać zyski z wynajmowania lokali. Temat jest poważny bowiem nie wszyscy wiedzą, że wynajmując mieszkania i uzyskując z tego tytułu określone przychody, obrót ten powinni prawdopodobnie zaewidencjonować na kasie fiskalnej. To nie jest żart, tylko realia, jakie od 2017...

Więcej

Zmiany 2019: Zasady opodatkowania dla osób pracujących w Anglii

Uzyskujesz przychody w Anglii, Australii, Austrii, Francji i wielu innych? To ten wpis jest właśnie dla Ciebie. Skupię się jednak dziś na rodakach pracujących w Zjednoczonym Królestwie, czyli w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Wielostronna konwencja podatkowa MLI (Multilateral Instrument to Modify Bilateral Tax Treaties). To za jej sprawą...

Więcej